Ladění pian a cembal

Provádím odborné ladění klavírů, pianin a cembal (spinetů) všech značek, včetně údržby (čištění, regulace, posouzení nutných oprav, poradenská činnost) v domácnostech i organizacích. Zajišťuji přípravu a případnou asistenci během natáčení, koncertů, divadelních představení či jiných akcí. Účastnil jsem se školení servisních techniků u tuzemských výrobců pian, mj. firmy Petrof. Od roku 2011 jsem držitelem certifikátu Steinway Academy v oblasti oprav, ladění a intonace u firmy Steinway & Sons.

Opravy pian a cembal

Nabízím regulace, čištění, drobné i rozsáhlejší opravy klavírů, pianin a cembal.

Zprostředkování oprav

Specifické opravy velkého rozsahu nebo opravy jiných nástrojů Vám mohu zprostředkovat u osvědčených mistrů a kolegů, kteří tyto opravy spolehlivě provádějí. Pro smyčcové nástroje si dovoluji doporučit houslaře Petra Zejfarta z Prahy Kolovrat, telefon 606 925 806.